3 giai đoạn phát triển của dự án Bitrain bạn cần biết

Sau những thành công đã đạt được. Nhận thấy tiềm lực vô hạn của thị trường đầu tư tiền điện tử. Kim Young Man đã sáng lập và đầu tư dự án Bitrain – Sàn giao dịch tiền điện tử.Việt Nam được coi là thị trường chiến lược và quan trọng trong việc phát triển hệ sinh thái của Bitrain – Ecosystem.

Sau đây là 3 giai đoạn phát triển quan trọng của dự án Bitrain trong chiến lược phát triển từ 2020 – 2022

Giai đoạn 1: XÂY DỰNG NỀN TẢNG

  • Xây dựng & hoàn thiện nền tảng BITRAIN PLATFORM và tích hợp được các công nghệ Blockchain, IoT & AI, tương thích với nhiều dạng thiết bị thông minh & hạ tầng IoT trên phạm vi toàn cầu.
  • Thời gian dự kiến ra mắt nền tảng: 6 tháng cho phiên bản 1.0, 9 tháng cho phiên bản 2.0.

Giai đoạn 2: PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

  • Tạo lập các kênh dẫn & các tệp nhà đầu tư tiềm năng để tạo lập một cộng đồng đầu tư & giao dịch lớn mạnh trên 20 quốc gia..
  • Số lượng nhà đầu tư & giao dịch dự kiến sẽ đưng ký là hơn 100.000 tài khoản trong 6 tháng kể từ khi ra mắt nền tảng.

Giai đoạn 3: HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG ĐẦU TƯ

  • Mục tiêu trong giai đoạn này là hỗ trợ từng thành viên có thể tối ưu chi phí đầu tư, có lợi nhuận & tối ưu lợi nhuận giao dịch.
  • Dự kiến sau 12 tháng kể từ khi ra mắt, sẽ có hơn 20.000 nhà giao dịch (Traders) được hỗ trợ trực tiếp để có thu nhập tối thiểu 1.000 USD/tháng.
du-an-bitrain
Dự án Bitrain và 3 giai đoạn phát triển chiến lược

Hy vọng với những thông tin trên giúp nhà đầu tư hiểu và nắm bắt kịp thời từng giai đoạn phát triển của dự án Bitrain từ đó có chiến lược đầu tư hiệu quả.

Chúc thành công!

Xem thêm bài viết liên quan: