BITRAIN ROBO-TRADING – Trí tuệ nhân tạo Fintech đầu tiên trên thế giới

Ngay trong năm 2020, BITRAIN Robo-Trading sẽ ra mắt và trở thành “cố vấn đầu tư & giao dịch” cho hơn 200.000 nhà giao dịch trong hệ sinh thái BITRAIN – với những tính năng ưu việt.

BITRAIN ROBO TRADING – Hỗ trợ & đồng hành với CHATBOT

BITRAIN ROBO TRADING tạo ra một tiện ích vô cùng thuận lợi cho các nhà đầu tư. Người dùng trên nền tảng sẽ được hỗ trợ đăng ký, đầu tư, giao dịch… một cách tối đa. 

Tư vấn danh mục đầu tư với BIGDATA ANALYTICS

Dựa trên công nghệ phân tích dữ liệu lớn, BITRAIN ROBO-TRADING sẽ hộ trợ từng nhà đầu tư & nhà giao dịch lựa chọn một danh mục đầu tư phụ hợp với sở thích & nhu cầu của từng cá nhân & tổ chức

BITRAIN ROBO TRADING – Cố vấn giao dịch REAL-TIME TRADING

 BITRAIN ROBO-TRADING sẽ cố vấn real-time cho từng Trader. Những xu hướng giao dịch mới nhất. Cũng như kết quả giao dịch.

Ủy thác giao dịch AUTO-TRADING

Từng Trader & nhà đầu tư có thể lựa chọn ủy thác vốn đầu tư để BITRAIN ROBO-TRADING có thể tự động giao dịch & gia tăng lợi nhuận định kỳ (ngày/tháng/năm) trên số vốn đã ủy thác.